S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan František Kůrka. Zemřel v neděli 2. prosince 2018 ve věku 82 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 7. prosince ve 14.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.