Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila paní Jarmila Pražáková. Zemřela po dlouhé nemoci v neděli 2. prosince 2018 ve věku 96 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 5. prosince 2018 v úzkém kruhu rodinném.