S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Stanislav Přiklopil. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 4. prosince 2018 ve věku 61 let. S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.