S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Jaroslav Tomšík. Zemřel v pátek 28. prosince 2018 ve věku 87 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 2. ledna 2019 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Jana Křtitele na náměstí v Počátkách.