S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný pan Miloslav Semotán. Zemřel po krátké nemoci v neděli 30. prosince 2018 ve věku nedožitých 89 let. S naším drahým se naposledy rozloučíme v pátek 4. ledna 2019 ve 12.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve Strmilově.