S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Anna Prokýšková. Zemřela náhle v sobotu 5.ledna 2019 ve věku 87 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 11.ledna 2019 ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.