Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Irena Růžičková. Zemřela

v neděli 6. ledna 2019 ve věku 88 let. Na přání zesnulé bude v tichosti a bez obřadu zpopelněna.