S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Libuše Šímová. Zemřela ve čtvrtek 3. ledna 2019 ve věku 90 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 11. ledna 2019 v 11.30 hodin v chrámu Páně ve Strmilově.