S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustila drahá a milovaná paní Blanka Buzková.

Zemřela ve čtvrtek 28. února 2019 ve věku 88 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 8. března 2019 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.