S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná paní Milena Moravová. Zemřela po delší nemoci ve čtvrtek 28. února 2019 ve věku nedožitých 85 let. S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 7. března 2019 ve 13.00 hod v kapli svatého Jiljí na hřbitově v Žirovnici.