S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila drahá a milovaná paní Eva Vágnerová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci ve čtvrtek 7. března 2019 ve věku nedožitých 67 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 15.března 2019 v 11.00 hod. na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.