V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustila drahá a milovaná paní Jarmila Šeberová. Zemřela ve čtvrtek 7. března 2019 ve věku 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 15. března 2019 ve 13.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.