V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustila drahá a milovaná paní Květuše Stuchlíková. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v pátek 8. března 2019 ve věku nedožitých 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.