S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil drahý a milovaný pan Stanislav Lorenc. Zemřel po dlouhé nemoci v úterý 12. března 2019 ve věku 60 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 16. března 2019 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.