S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil drahý a milovaný pan Pavel Vávrovský. Zemřel náhle ve středu 17. dubna 2019 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve středu 24. dubna 2019 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.