S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila paní Jarmila Vostrá. Zemřela po krátké nemoci v sobotu 11. května 2019 ve věku 91 let. Drahá zesnulá bude na vlastní přání zpopelněna bez smutečních obřadů.