S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustil drahý a milovaný pan Oldřich Ouhel. Zemřel náhle v neděli 12. května 2019 ve věku nedožitých 79 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 16. května 2019 ve 14.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.