V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustil pan MUDr. František Rabas. Zemřel v pondělí 27. května 2019 ve věku 34 let. S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.