V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan Jan Imber. Zemřel náhle v úterý 28. května 2019 ve věku nedožitých 53 let. S drahým zesnulým se rozloučíme 1. června 2019 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.