S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Červenka. Zemřel po krátké nemoci v sobotu 1. června 2019 ve věku nedožitých 80 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 7. června 2019 ve 13 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.