S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Filip Bilka. Zemřel náhle v úterý 4. června 2019 ve věku 24 let.S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve smuteční síni v Počátkách.