Uprostřed života naplněného láskou, prací a obětavostí odešel nečekaně pan Marek Hliňák. Zemřel na následky tragické nehody ve čtvrtek 6. června 2019 ve věku 29 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 14. června 2019 ve 14.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Táboře.