S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Jarmila Doupníková. Zemřela v pondělí 1. července 2019 ve věku 84 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 9. července 2019 v 15.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve Strmilově.