V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Jaroslav Kubů. Zemřel v pátek 5. července 2019 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 12. července 2019 v 11.00 hodin v kostele Božího těla na hřbitově v Počátkách.