V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Miloslav Hrbek. Zemřel náhle v pátek 5. července 2019 ve věku nedožitých 90 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 17. července 2019 ve 14.00 hodin v obřadní síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.