S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Zdeňka Bumbová. Zemřela v neděli 7. července 2019 ve věku nedožitých 94 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 12. července 2019 v 10.00 hodin v chrámu Páně svatého Jakuba v Jílovicích.