S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Volfová. Zemřela tiše v neděli 28. července 2019 ve věku nedožitých 90 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 3. srpna 2019 v 11.00 v kostele svatého Jana Křtitele v Mnichu.