S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustila paní Marta Holcová. Zemřela v pondělí 5. srpna 2019 ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 8. srpna 2019 v 10.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.