S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jiří Vaněk. Zemřel náhle ve středu 4. září 2019 ve věku 78 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.