S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Aleš Macášek. Zemřel náhle v neděli 8. září 2019 ve věku 60 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 12. září 2019 v 11.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.