V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Karel Liška.  Zemřel v neděli 8. září 2019 ve věku 93 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 14. září 2019 v 11.00 hodin v kostele sv. Ottona v Deštné.