S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Mária Kubů. Zemřela náhle v neděli 8. září 2019 ve věku 89 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném.