S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Jaroslav Ondřejka. Zemřel po dlouhé nemoci v pondělí 30. září 2019 ve věku 86 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 4. října 2019 v 10.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.