S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila paní Marie Bletterbauerová. Zemřela náhle v pondělí 30. září 2019 ve věku 89 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v sobotu 5. října 2019 ve 12.00 hodin v chrámu Páně svatého Václava v Hojovicích.