V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Radomír Časta. Zemřel náhle v úterý 1. října 2019 ve věku 65 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 4. října 2019 ve 12.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci.