Zarmouceni Vám oznamujeme, že nás opustila paní Anastázie Březinová. Zemřela náhle v pondělí 4. listopadu 2019 ve věku nedožitých 88 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v pátek 8. listopadu 2019 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Tě