S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan JUDr. František Srb. Zemřel náhle v pondělí 4. listopadu 2019 ve věku 96 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v sobotu 9. listopadu 2019 v 10.30 hodin v domě smutku v Horním Meziříčku, odkud ho vyprovodíme do chrámu Páně svatého Jiljí na náměstí ve Strmilově.