S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Václav Kadlec. Zemřel po dlouhé nemoci ve čtvrtek 9. ledna 2020 ve věku nedožitých 82 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 17. ledna 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.