S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Vladimír Hájek. Zemřel náhle v sobotu 1. února 2020 ve věku 62 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pátek 7. února 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Pelhřimově.