V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil pan Karel Fuxa. Zemřel po krátké nemoci ve čtvrtek 6. února 2020 ve věku 76 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 12. února 2020 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Mikuláše v Častrově.