S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Antonín Přech. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 10. února 2020 ve věku nedožitých 72 let. S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.