S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jindřich Tunka. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 16. března 2020 ve věku 48 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 20. března 2020 ve 14.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Počátkách.