S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustila paní Božena Peroutková. Zemřela v úterý 24. března 2020 ve věku 93 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme v úzkém kruhu rodinném v pátek 27. března 2020 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Jakuba ve Veselé.