S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Ing. Petr Daňhel. Zemřel náhle ve středu 20. května 2020 ve věku 52 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 27. května 2020 v 10.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.