S velkou bolestí oznamujeme, že nás navždy opustila paní Jarmila Bučková. Zemřela náhle v pátek 22. května 2020 ve věku 84 let. S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme ve středu 27. května 2020 ve 13.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.