S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Bohumil Neuman. Zemřel po krátké, těžké nemoci ve středu 17. června 2020 ve věku 74 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodinném ve smuteční síni na hřbitově Bradlo v Kamenici nad Lipou.