S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jaroslav Rásocha. Zemřel po krátké nemoci v úterý 28. července 2020 ve věku nedožitých 84 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v úterý 4. srpna 2020 v 15.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.