V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Miroslav Dědič. Zemřel po těžké nemoci v pátek 31. července 2020 ve věku nedožitých 73 let. S drahým zesnulým se naposledy rozloučíme ve středu 5. srpna 2020 ve 13.00 hodin v chrámu Páně Božího Těla na hřbitově v Počátkách.