V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás opustil pan Jaromír Mayer. Zemřel v pondělí 7. září 2020 ve věku 80 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 11. září 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jihlavě.