S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila paní Marie Vacková. Zemřela po dlouhé nemoci v neděli 13. září 2020 ve věku 92 let. S drahou zesnulou jsme se rozloučili bez smutečních obřadů.